Delivery Information

Sebarang pembelian online kami akan menggunakan perkhidmatan penghantaran melalui ABX.


Kami juga menggunakan khidmat penghantaran di kawasan yang berdekatan seperti Kota Bharu, Kubang Kerian, Pengkalan Chepa dan lain lain.


*Kami juga akan mengenakan caj di setiap penghantaran dengan harga yang murah mengikut lokasi yang ditetapkan..