Terms & Conditions

Laman web Salsabil dimiliki dan dikendalikan oleh bahagian pemasaran. Akses & penggunaan Akses anda dan penggunaan bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini adalah bersyarat atas penerimaan dan pematuhan anda terhadap terma, syarat, notis dan penafian yang terkandung di dalam dokumen ini atau di tempat lain. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.


Untuk mendaftar dengan Laman Web Salsabil, anda mesti memastikan butiran yang diberikan oleh anda pada pendaftaran atau pada bila-bila masa adalah betul dan lengkap. Anda mesti memaklumkan kepada kami serta-merta apa-apa perubahan kepada maklumat yang anda berikan semasa mendaftar dengan mengemas kini butiran peribadi anda.


Anda tidak boleh menggunakan Laman Web Salsabil untuk tujuan berikut:

  1. Menyebarkan apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, melecehkan, fitnah, kasar, mengancam,  berbahaya, lucah, atau tidak disenangi.
  2.  Memancarkan bahan yang menggalakkan kelakuan yang menjadi kesalahan jenayah, menyebabkan liabiliti sivil  atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau kod amalan yang berkaitan.
  3. Mendapat akses yang tidak dibenarkan ke sistem komputer lain.
  4. Mengganggu penggunaan atau kesenangan orang lain di Laman Web Salsabil.
  5. Melanggar mana-mana undang-undang mengenai penggunaan rangkaian telekomunikasi awam.
  6. Membuat, menghantar atau menyimpan salinan bahan elektronik yang dilindungi oleh hak cipta tanpa kebenaran  pemiliknya.